Kako se pravilno popunjava uplatnica?

Primatelj
Jedan dva d.o.o., Virovitica, Ljudevita Gaja 9, Hrvatska
Broj računa IBAN
HR3423600001102394088 (Zagrebačka banka)
Model 00 ili 99
Poziv na broj primatelja upisuje se broj ponude. Npr ako ponuda glasi: Ponuda 1047-2017, onda se upisuje: 1047.
Ponuda se dobiva nakon zaprimljenog upita.

 

Plaćanje internet ili m-bankarstvom

Uplata se može izvršiti pomoću kreiranja Naloga na internet bankarstvu ili kreiranja Naloga na m-bankarstvu pomoću aplikacije banke u kojoj imate sredstva na računu.

Svaka naša ponuda sadrži i 2D kod koji olakšava plaćanje pomoću m-bankarstva tako da pokretanjem aplikacije Banke skenirate 2D kod te bez prepisivanja podataka izvršite uplatu.