Jedan dva d.o.o.
Za grafičku djelatnost
Ljudevita Gaja 9
33000 Virovitica
Republika Hrvatska

Telefoni (pon-pet 8-16h)
033 639 639
099 700 2008

Poslovni računi

Zagrebačka banka
HR3423600001102394088

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8-16 sati

MBS
010082253

OIB
61566842962

Tvrtka upisana u Trgovački sud u Bjelovaru. Iznos temeljnoga kapitala društva 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Antonio Jurkin. Jedan dva d.o.o. je registrirana u Središnjem registru evidencija zbirki osobnih podataka pri
Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP.